وبلاگ

دسته‌بندی نشده

نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام برای ارزیابی اهرم مالی یک شرکت استفاده می‌شود و با تقسیم کل بدهی‌های یک شرکت بر حقوق صاحبان سهام آن محاسبه می‌شود. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یک معیار مهم است که در امور مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. این معیار درجه‌ای است که یک شرکت تا چه اندازه عملیات خود را از طریق بدهی در مقابل وجوه دارای مالکیت کامل تأمین مالی می‌کند. به طور خاص، توانایی حقوق صاحبان سهام را برای پوشش تمام بدهی‌های معوق در صورت رکود تجاری منعکس می‌کند.

ادامه مطلب »

تامین مالی

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

آموزش

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

رشد شرکت‌ها

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

سرمایه گذاری

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد