افزایش ارزش شرکت بر اساس عرضه اولیه عمومی سهام (IPO)

  • مشاوره مدیریت ثروت اشخاص و شرکت‌ها Wealth Management
  • تشکیل پورتفوی و سبد سهام مناسب با حداکثر بازدهی و حداقل ریسک Portfolio Management
  • ارائه تحلیل شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی Business Analysis
  • محاسبه بازده و ریسک‌های مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها Expected return & Risk
  • تدوین طرح تجاری و تهیه گزارش‌های ارزیابی اقتصادی طرح‌ها F.S & B.P

عرضه اولیه عمومی چیست؟

عرضه اولیه عمومی(IPO) چیست؟
عرضه عمومی اولیه(IPO) به فرآیند عرضه سهام یک شرکت خصوصی به عموم در انتشار سهام جدیدبرای اولین بار اشاره
دارد. IPOبه شرکت اجازه میدهد تا سرمایه خود را از طریق سرمایه گذاران مختلف افزایش دهد.

یک عرضه اولیه عمومی (IPO) چگونه کار میکند؟

قبل ازفرآیندIPO، یک شرکت به صورت خصوصی اداره می شود. این شرکت خصوصی قبل ازمرحله IPO، دارای کسب و کاری با تعداد نسبتا ً کمی از سهامداران از جمله سرمایه گذاران اولیه مانند بنیانگذاران،خانواده و دوستان همراه با سرمایه گذاران حرفه ای مانند سرمایه گذاران خطرپذیر یا سرمایه گذاران فرشته رشد کرده است. IPO یک گام بزرگ برای یک شرکت است زیرا دسترسی شرکت را به مقادیر زیادی پول فراهم میکند. این به شرکت توانایی بیشتری برای رشد و گسترش میدهد. افزایش شفافیت و اعتبار سهام نیز میتواند عاملی در به دست آوردن شرایط بهتر در هنگام تامین مالی های شرکت باشد.
هنگامی که یک شرکت به مرحله ای از روند رشد خود میرسد که معتقد است به اندازه کافی بالغ است که بتواند زیر بار مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مسئولیت تعداد زیادی سهامدار و سرمایه گذار برود، شروع به تدارک زمینه برای عرضه عمومی سهام خود میکند. به طور معمول، این مرحله از رشد زمانی اتفاق میافتد که یک شرکت بتواند از نظر سرمایه، سودآوری، فروش، نسبت های مالی و مواردی دیگر، انتظارات سازمان بورس را برآورده سازد، البته در ایالت متحده آمریکا شرکتها عموما زمانی تصمیم به  عرضه عمومی سهام می کنند که به ارزشی معادل حدود 1 میلیارد دلار رسیده باشند که به عنوان وضعیت تک شاخ نیز شناخته میشوند. با اینحال، شرکتهای خصوصی در ارزشگذاری های مختلف با پایه های قوی و پتانسیل سودآوری اثبات شده نیز میتوانند واجد شرایط IPO شوند، بسته به رقابت بازار و توانایی آنها برای برآورده کردن الزامات سازمان بورس آن کشور.
سهام یک شرکت از طریق پذیره نویسی قیمتگذاری می شود. هنگامی که یک شرکت سهامی عام میشود، مالکیت سهام خصوصی قبلی به مالکیت عمومی تبدیل میشود و سهام سهامداران خصوصی موجود ارزش قیمتی معادل معامالت عمومی را دارد. این پذیره نویسی سهام شامل مقررات خاصی برای مالکیت سهام خصوصی به عمومی میباشد.
نکته: به طور کلی، گذار شرکت از بخش خصوصی به بخش عمومی (سهامی عام) زمان کلیدی برای سرمایه گذاران خصوصی است تا بتوانند به صورت نقدی درآمد داشته باشند و بازدهی را که از نگهداری سهام خود انتظار داشتند کسب کنند. سهامداران خصوصی ممکن است سهام خود را در بازار عمومی نگه دارند یا بخشی یا همه آنها را برای سود بفروشند.

در همین حال، بازار سرمایه فرصت بزرگی را برای میلیونها سرمایه گذار برای خریدسهام شرکت و مشارکت سرمایه آنان در حقوق صاحبان سهام شرکت باز میکند. منظور از عموم شامل هر فرد حقیقی یا سرمایه گذار نهادی است که علاقه مند به سرمایه گذاری در شرکت می باشد.

به طور کلی،تعداد سهامی که شرکت به فروش میرساند و قیمتی که سهام به ازای آن فروخته میشود، عوامل ایجادکننده ارزش ویژه سهامداران جدیدشرکت هستند. حقوق صاحبان سهام همچنان نشان دهنده سهام سرمایه گذاران است که هم شامل سهامداران خصوصی و هم سایر سهامداران عمومی است که به ترکیب سهامداری شرکت وارد شده اند،با عرضه اولیه سهام، ارزش سهام سهامداران قبلی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

دکتر اسماعیل ابراهیمی

به مشاوره مالی حرفه‌ای نیاز دارید؟

تاریخچه IPO

اصطلاح عرضه اولیه عمومی (IPO) برای دهه ها در وال استریتو در میان سرمایه گذاران رایج بوده است. هلندی ها با ارائه سهام شرکت هند شرقی هلند به عموم مردم، اولین IPO مدرن را انجام دادند. از آن زمان، IPO ها به عنوان راهی برای شرکت ها برای جذب سرمایه از سرمایه گذاران عمومی از طریق صدور سهام استفاده شده است.
در طول سال ها، IPO ها روندهای صعودی و نزولی مختلفی داشته اند. IPO های شرکتهای فناوری در اوج رونق دات کام در دهه 90 میلادی، چند برابر شدند، زیرا استارتاپ های بدون درآمد عجله داشتند تا خود را در بازار سهام عرضه کنند.
بحران مالی سال 2008 در آمریکا منجر به سالی با کمترین تعداد عرضه عمومی شد. پس از رکود اقتصادی و بحران مالی سال 2008 عرضه اولیه سهام متوقف شد و برای چند سال پس از آن، عرضه های جدید نادر بود. اخیراً، هجمه های زیادی به IPO و بیشتر به تمرکز روی به اصطالح یونیکورنها – شرکت های استارت آپی که به ارزش های خصوصی بیش از 1 میلیارد دلار رسیده اند، رفته است. سرمایه گذاران و رسانه ها به شدت در مورد این شرکت ها و تصمیم آنها برای عمومی شدن از طریق IPO یا خصوصی ماندن گمانه زنی میکنند.

فرآیند IPO چگونه است؟

فرآیند IPO در کشورها و بازارهای مختلف متفاوت است مثال در ایالات متحده آمریکا، IPO اساسا ً از دو بخش تشکیل شده
است. مرحله اول، مرحله پیش از بازاریابی عرضه است، و مرحله دوم، خود عرضه اولیه عمومی است. هنگامی که یک شرکت
به IPO علاقه مند است، با درخواست مناقصه های خصوصی برای پذیره نویسان تبلیغ میکند یا برای ایجاد علاقه بیانیه
ای عمومی ارائه دهد.
اما در تمام بازارها از جمله در بازار سرمایه ایران، پذیره نویسان فرآیند IPO را رهبری میکنند که توسط شرکت انتخاب می
شوند. یک شرکت ممکن است یک یا چند پذیره نویس را برای مدیریت مشترک بخش های مختلف فرآیندIPO انتخاب
کند. پذیره نویسان در همه جنبه های بررسی اولیهIPO، تهیه اسناد، تشکیل پرونده، بازاریابی، صدور و بازارگردانی سهام
مشارکت دارند.
IPO شامل مراحل زیر است:
•پذیره نویسان پیشنهادات و ارزیابی هایی را ارائه میکنند و در مورد خدمات خود، بهترین نوع اوراق بهادار برای
انتشار، قیمت پیشنهادی، مقدار سهام و محدوده زمانی تخمینی برای عرضه در بازار بحث میکنند.
•شرکت پذیره نویسان خود را انتخاب میکند و رسما ً موافقت میکند که شرایط را از طریق یک قرارداد پذیره
نویسی پذیرفته و اجرا نماید.
•تیمهای IPO متشکل از پذیره نویسان، مشاوران عرضه، وکلا، حسابداران رسمی و کارشناسان کمیسیون بورس و
اوراق بهادار تشکیل میشوند.
•اطلاعات مربوط به شرکت برای اسناد IPO مورد نیاز گردآوری می شوند. تمام این مدارک در کمیسیون های بورس
اوراق بهادار مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. اغلب در طول فرآیند قبل از IPO ممکن است اصلاحات متعددی
در شرکت انجام شود، و اسناد ارائه شده نیز به طور مداوم بازنگری میشوند.
•الزامات بازاریابی برای پیش از بازاریابی و انتشار سهام جدید ایجاد می شود. پذیره نویسان و مدیران اجرایی برای
برآورد تقاضا و تعیین قیمت عرضه نهایی، سهام را به بازار عرضه میکنند. پذیره نویسان میتوانند در طول فرآیند
بازاریابی در تحلیل مالی خود تجدیدنظر کنند. این میتواند شامل تغییر قیمت IPO یا تاریخ صدور به دلخواه باشد.
شرکتها اقدامات الزم را برای برآوردن الزامات خاص عرضه سهام عمومی انجام میدهند. شرکت ها باید به الزامات
فهرست بورس و الزامات کمیسیون بورس اوراق بهادار برای شرکت های سهامی عام پایبند باشند.
•جلسه هیأت مدیره با بورس تشکیل می شود و فرآیندهای گزارشگری اطلاعات مالی و حسابداری قابل حسابرسی
را برای ارائه به بورس به صورت هر سه ماه یکبار را تضمین می کند.
•این شرکت سهام خود را در تاریخ عرضه اولیه عرضه میکند، و اگر چنانچه IPO به شکل انتشار سهام جدید در
شرکت باشد، سرمایه حاصل از انتشار اولیه برای سهامداران به صورت نقد دریافتو به عنوان حقوق صاحبان سهام
در ترازنامه ثبت میشود. متعاقباً، ارزش سهام ترازنامه به طور جامع به ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت برای هر
سهم وابسته می شود.

مزایا و معایب IPO

مزایا

مشاوره سرمایه گذاری

سوالات متداول

پاسخگوی سوالات شما هستیم

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.