نرخ رشد پایدار – حدکثر ظرفیت رشد شرکت شما بدون تامین مالی جدید چقدر است؟

فهرست مطالب

نرخ رشد پایدار (Sustainable Growth Rate) چیست؟


نرخ رشد پایدار (SGR) حداکثر نرخ رشدی است که یک شرکت یا یک کسب و کار می‌تواند بدون نیاز به تامین مالی جدید از طریق سهام یا بدهی بدست آورد. به عبارت دیگر، نرخ رشدی است که شرکت می تواند با استفاده از درآمد داخلی خود بدون وام گرفتن از منابع خارجی کسب کند. نرخ رشد پایدار شامل به حداکثر رساندن فروش و رشد درآمد آن کسب و کار بدون افزایش اهرم مالی شرکت است. دستیابی به این نرخ  می تواند به شرکت کمک کند تا از ایجاد اهرم بیش از حد برای خود اجتناب کرده و از مشکلات مالی که ممکن است برای آن بوجود آید، جلوگیری کند.

در ابتدا بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) شرکت را محاسبه کنید، بازده حقوق صاحبان سهام سودآوری یک شرکت را با مقایسه سود خالص با حقوق صاحبان سهام آن شرکت اندازه گیری می کند.

سپس، نسبت پرداخت سود شرکت را از عدد 1 کم کنید، نسبت پرداخت سود، درصد سود هر سهم است که به عنوان سود سهام به سهامداران پرداخت می شود. در نهایت تفاوت را در ROE شرکت ضرب نمایید.

مفهوم نرخ رشد پایدار

نرخ رشد پایدار یک شرکت می تواند به تشخیص اینکه آیا عملیات روزانه کسب و کار به درستی مدیریت می شود یا خیر کمک کند، از جمله پرداخت صورتحساب ها و یا دریافت به موقع وصولی ها. این نرخ یک نرخ بلندمدت است و برای تعیین اینکه یک شرکت در چه مرحله ‌ای قرار دارد استفاده می‌شود. گردش حساب‌های پرداختنی باید به موقع مدیریت شود تا جریان نقدی شرکت به خوبی عمل کند.

برای اینکه یک شرکت بتواند بالاتر از نرخ رشد پایدار خود رشد کند، باید تلاش هایش را برای فروش بیشتر به حداکثر برساند و بر محصولات و خدمات با حاشیه سود بالاتر متمرکز شود. همچنین، مدیریت موجودی های کالا هم مهم است و مدیریت باید درکی از موجودی مستمر مورد نیاز برای حفظ سطح فروش شرکت داشته باشد.

مدل نرخ رشد پایدار کسب و کارها

مدیریت حساب های دریافتنی

مدیریت مجموعه حساب های دریافتنی نیز برای حفظ جریان نقدی و حاشیه سود بسیار مهم است. حساب های دریافتنی نشان دهنده بدهی مشتریان به شرکت هستند. هر چه مدت زمان بیشتری طول بکشد تا شرکتی مطالبات خود را وصول کند، این احتمال وجود دارد که کمبود جریان نقدی بوجود آمده و کسب و کار برای جبران کمبود نقدی در شرکت اقدام به تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی نماید. شرکت‌هایی با نرخ رشد پایدار پایین ممکن است بدهی ‌ها و مطالبات خود را به طور مؤثر مدیریت نکنند.

نرخ رشد پایدار بالا

حفظ نرخ رشد پایدار  بالا در دراز مدت می تواند برای اکثر شرکت ها دشوار باشد. با افزایش درآمد، یک شرکت تمایل دارد با محصولات خود به نقطه اشباع فروش برسد، در نتیجه، برای حفظ نرخ رشد، شرکت‌ها باید به توسعه محصولات جدید بپردازند که ممکن است حاشیه سود کمتری داشته باشند. حاشیه های سود کمتر می تواند سودآوری را کاهش دهد، منابع مالی را تحت فشار قرار دهد و به طور بالقوه منجر به نیاز به تامین مالی جدید برای حفظ رشد شود. از سوی دیگر، شرکت هایی که نتوانند به نرخ رشد پایدار  خود دست یابند، در معرض خطر رکود هستند.

محاسبه نرخ رشد پایدار  فرض می‌کند که یک شرکت می ‌خواهد ساختار سرمایه بدهی و حقوق صاحبان سهام فعلی کسب و کار را حفظ کند، همچنین نسبت پرداخت سود سهام ثابت را حفظ کرده  و فروش را با سرعتی که سازمان اجازه می‌دهد تسریع بخشد.

مواردی وجود دارد که رشد یک شرکت بیشتر از آن چیزی است که می تواند خودش سرمایه گذاری کند، در این موارد، شرکت باید یک استراتژی مالی طراحی کند که سرمایه مورد نیاز برای تامین مالی رشد سریع خود را افزایش دهد. شرکت می تواند سهام صادر کند، اهرم مالی را از طریق بدهی افزایش دهد، پرداخت سود سهام را کاهش دهد یا با به حداکثر رساندن درآمد و به حداقل رساندن هزینه ها، حاشیه سود را افزایش دهد، همه این عوامل می توانند نرخ رشد پایدار شرکت را افزایش دهند.

نکته

نرخ رشد پایدار یک شرکت همچنین می تواند توسط وام دهندگان برای تعیین اینکه آیا شرکت احتمالاً قادر به بازپرداخت وام های خود است یا خیر نیز استفاده شود.

نرخ رشد پایدار در مقابل نسبت PEG

نسبت قیمت به درآمد بر روی رشد یا همان نسبت (PEG)،  نسبت قیمت به درآمد سهام (P/E) تقسیم بر نرخ رشد درآمد آن کسب و کار برای یک دوره زمانی مشخص است. نسبت فوق برای تعیین میزان ارزندگی سهام و در عین حال در نظر گرفتن رشد سود شرکت استفاده می شود. گفته می شود که نسبت PEG  تصویر کامل تری نسبت به نسبت P/E ارائه می دهد.

 

نرخ رشد پایدار  شامل نرخ رشد یک شرکت بدون در نظر گرفتن قیمت سهام آن است در حالی که نسبت PEG  رشد را همانطور که به قیمت سهام مربوط می شود محاسبه می کند. در نتیجه، نرخ رشد پایدار معیاری است که تدوام رشد را در ارتباط با بدهی و حقوق صاحبان سهام آن شرکت ارزیابی می کند. نسبت PEG یک معیار ارزیابی است برای تعیین اینکه آیا قیمت سهام کمتر از ارزش یا بیش از آن ارزش گذاری شده است یا خیر.

محدودیت های استفاده از نرخ رشد پایدار

دستیابی به رقم  نرخ رشد پایدار  هدف هر شرکتی است، اما گاهی  بادهای مخالف می توانند مانع رشد یک کسب و کار و دستیابی به این نرخ شوند.

شرایط اقتصادی می تواند به کسب و کار کمک کند تا به رشد پایدار خود دست یابد یا باعث شود که شرکت به طور کامل رسیدن به آن را از دست بدهد. مصرف‌ کنندگانی که درآمد کمتری دارند، به‌طور سنتی محافظه ‌کارانه ‌تر در مخارج خود عمل می کنند، و این امر آنها را به خرید کمتر وادار می‌کند. شرکت ها برای جلب این مشتریان با کاهش قیمت های محصولات خود با هم رقابت می کنند. شرکت‌ها همچنین برای حفظ مشتریان فعلی و افزایش سهم بازار، منابع مالی خود را برای توسعه محصول جدید سرمایه ‌گذاری می‌کنند، که می‌تواند توانایی شرکت برای رشد و دستیابی به نرخ رشد پایدار را کاهش دهد.

پیش بینی و برنامه ریزی تجاری یک شرکت می تواند توانایی آن را برای دستیابی به رشد پایدار در بلندمدت کاهش دهد. شرکت ها گاهی استراتژی رشد خود را با قابلیت رشد اشتباه می گیرند و نرخ رشد پایدار  بهینه خود را اشتباه محاسبه می کنند. اگر برنامه ریزی بلندمدت ضعیف باشد، یک شرکت ممکن است در کوتاه مدت به رشد بالایی دست یابد اما در بلندمدت آن را حفظ نخواهد کرد.

در بلندمدت، شرکت‌ها باید از طریق خرید دارایی‌های ثابت مانند تجهیزات و ماشین آلات، روی کسب و کار خود سرمایه‌ گذاری مجدد کنند،  در نتیجه، شرکت ممکن است برای رشد بلند مدت خود از طریق سرمایه گذاری نیاز به تامین مالی داشته باشد.

صنایع سرمایه بری مانند نفت و گاز برای ادامه فعالیت باید از ترکیبی از تامین مالی بدهی و سهام استفاده کنند زیرا تجهیزات آنها مانند ماشین های حفاری نفت و سکوهای نفتی بسیار گران هستند.

برای دستیابی به یک مقایسه منصفانه و معنی دار، مقایسه نرخ رشد پایدار یک شرکت با شرکت های مشابه در همان صنعت بسیار مهم است.

چرا محاسبه نرخ رشد پایدار مهم است؟

نرخ رشد پایدار یک اندازه گیری مهم است زیرا تصویر دقیقی از توسعه و نیازهای مالی آن به شرکت می دهد. همه شرکت‌ها نمی‌خواهند شرکای جدید یا تامین مالی خارجی داشته باشند، بنابراین محاسبه نرخ رشد پایدار به شرکت این امکان را می ‌دهد تا با استفاده از درآمد و سرمایه خود، در مورد رشدش برنامه ریزی نماید.

نرخ رشد پایدار را چگونه محاسبه می کنید؟

شما نرخ رشد پایدار را با در نظر گرفتن بازده حقوق صاحبان سهام ضربدر نتیجه 1 منهای نسبت پرداخت سود سهام محاسبه می کنید. روش دیگر برای محاسبه آن ضرب نرخ نگهداری در بازده حقوق صاحبان سهام است. نرخ نگهداری نشان دهنده درصد سودی است که شرکت به صورت سود سهام پرداخت نکرده است.

چگونه یک شرکت می تواند رشد را افزایش دهد؟

یک شرکت راه های مختلفی برای افزایش رشد دارد. مدیر عامل یک شرکت می تواند یک سخنرانی کلیدی داشته باشد که مشتریان را جلب کند، این شرکت می‌تواند عرضه محصولی را انجام دهد که برای به حداکثر رساندن فروش طراحی شده است، یا یک شرکت می‌تواند با به حداقل رساندن تقسیم سود، رشد خود را افزایش دهد.

سخن پایانی

شرکت ها باید بالاتر از نرخ رشد خود باقی بمانند، بنابراین نرخ رشد پایدار چیزی است که به طور منظم محاسبه می شود. ممکن است نقطه ‌ای وجود داشته باشد که در آن نرخ رشد شرکت در سطح بالایی حفظ شود، اما این امر شرکت را ضعیف می‌کند و ممکن است بیش از حد ذخایر نقدی را مصرف نماید، در این مرحله، شرکت ها معمولاً تأمین مالی خارجی مانند استفاده از بدهی یا سهام را مدنظر خود قرار می دهند.

 

تامین مالی

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

آموزش

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

رشد شرکت‌ها

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

سرمایه گذاری

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *