چگونه ارزیابی کنیم که سود حاصل از فعالیت شرکت ما سودی اقتصادی است؟ (EVA)

فهرست مطالب

مدیران شرکت ها و کسب و کارها معمولا به صورت های مالی شرکت که شامل صورت سود و زیان و ترازنامه یا صورت وضعیت مالی شرکت نیز می باشد، بسیار توجه می کنند، یکی از عناصری که توجه زیادی به آن می شود، حساب سود خالص شرکت است، سود خالص بیان کننده فروش و درآمدها، منهای تمام هزینه های و مالیات کسب و کار می باشد، اما آیا این سود خالص که عددی مثبت در صورت های مالی است، اقتصادی می باشد یا خیر؟ و آیا این سود می تواند به ارزش شرکت بیفزاید یا خیر؟ این موضوع به عنصری تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) مربوط است، بدین ترتیب که با محاسبه مخارج سرمایه ای شرکت که از طریق هزینه ساختار سرمایه و کل سرمایه به کار رفته شرکت بدست می آید، عدد حاصله را از سود خالص کم می کنند، اگر رقم حاصله مثبت و بالای صفر بود، به معنای این است که سود شرکت سودی اقتصادی بوده و ارزشمند است و بر ارزش شرکت خواهد افزود ولی اگر منفی یا صفر بود، سود حاصله در صورتهای مالی شرکت، فاقد ارزش و غیر اقتصادی می باشد و از ارزش کسب و کار خواهد کاست.

 

تامین مالی

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

آموزش

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

رشد شرکت‌ها

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

سرمایه گذاری

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *