چگونه از ضریب بتا برای انتخاب نوع سرمایه گذاری های خود استفاده کنیم؟

ضریب بتا در حقیقت فاکتور ریسک سیستماتیک یک دارایی نسبت به پورتفوی مادر یا بازار سرمایه و یا اقتصاد کلان می باشد، این ضریب بیان می دارد که رفتار و واکنش دارایی مورد بررسی نسبت به بازاری بزرگتر که آن دارایی در آن قرار دارد به چه نحوی است، ریسک سیستماتیک ریسک هایی هستند که […]

بازده سرمایه گذاری ها چگونه محاسبه می شود؟

افراد برای محاسبه بازده سرمایه گذاری های خود می بایست اجزای آن را مورد بررسی قرار داده و سپس مجموع بازدهی هر یک از اجزا را به عنوان بازدهی کل در نظر بگیرند، در تمام سرمایه گذاری ها بازدهی شامل دو جزء کلی می باشد، یکی از آن دو تحت عنوان سود (زیان) سرمایه ای […]

وظیفه مجمع عمومی فوق العاده در شرکت ها چیست؟

یکی دیگر از مجامعی که در شرکت ها برگزار می گردد مجمع عمومی فوق العاده می باشد، که در قانون تجارت کشور به آن اشاره شده است، برگزاری این مجمع ترتیب و زمان خاصی ندارد و فقط در زمان هایی برگزار می گردد که شرکت تصمیم داد تغییراتی در اساسنامه خود ایجاد نماید، لذا این […]

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ها چه وظایفی به عهده دارند؟

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ها یکی از انواع مجامعی است که شرکت ها بر اساس قانون تجارت به صورت دوره ای برگزار می کنند، در این مجمع که به صورت سالیانه برگزار می گردد، پس از پایان سال مالی شرکت، سهامداران برای ارزیابی عملکردها و همچنین اتخاذ تصمیماتی برای سال مالی آتی، دور هم […]

چگونه مدل دوپونت جهت ارزیابی عملکرد شرکت به مدیران کمک می کند؟ (Dupont)

هنگامی که سخن از ارزیابی عملکرد شرکت می شود، یکی از شیوه های رایج که مورد استفاده فراوان توسط مدیران و تحلیلگران کسب و کار قرار می گیرد، بررسی بازدهی ایجاد شده برای صاحبان کسب و کار و مالکان شرکتهاست، این ارزیابی که در مباحث پیشین راجع به آن صحبت شد، به بازده حقوق صاحبان […]

بازده آورده سهامداران در شرکت چگونه محاسبه می شود(ROE)

سهامداران و مالکان شرکت همواره بخشی از منابع مورد نیاز شرکت را تامین و به کسب و کار تزریق می نمایند و بخشی دیگر از منابع مورد نیاز شرکت از طریق بدهی و تسهیلات و یا اعتبار تامین می شود. این که آن بخشی از منابع شرکت که توسط مالکان و سهامداران تامین شده دارای […]

ارکان انتشار صکوک

چه ارکانی در بازار سرمایه به انتشار اوراق صکوک شرکت ها کمک می کنند؟ برای انتشار اوراق قرضه تامین مالی در دنیا و همچنین انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک)، می بایست ارکان و نهادهایی برای انتشار این اوراق در بازار سرمایه دخیل باشند تا ناشران اوراق و همچنین سرمایه گذاران اوراق مالی، نسبت به صحت […]

تامین مالی پروژه هایی با درآمدهای پایدار و مداوم، بوسیله اوراق صکوک منفعت

شرکت هایی که بیشتر در حوزه پیمانکاری پروژه های خاصی فعالیت دارند و این پروژه ها در آینده دارای منفعت و درآمدهای مداوم باشند، قادر خواهند بود که جهت تامین مالی اجرای این پروژه ها، اقدام به انتشار نوع خاصی از اوراق تامین مالی قرضه اسلامی به نام اوراق صکوک منفعت نمایند؛ به عنوان مثال […]

تامین مالی کالاهای نیمه ساخته کارخانجات با اوراق صکوک استصناع

یکی از انواع اوراق قرضه اسلامی یا همان اوراق صکوک، جهت تامین مالی شرکت ها و کارخانجاتی که نیازمند منابع مالی و وجوه نقد جهت تکمیل و اتمام ساخت کالاها و محصولات نیمه ساخته و تکمیل نشده خود دارند، اوراق صکوک استصناع می باشد که در بازار سرمایه کشورهای اسلامی بسیار رایج است. این اوراق […]

هزینه ساختار سرمایه، مهمترین عنصر در تصمیم گیری های مالی کسب و کار (موشن گرافیک)

هزینه ساختار سرمایه

هزینه ساختار سرمایه از عناصر بسیار مهم در تصمیم گیری های مالی کسب و کارها می باشد، شرکت ها برای انتخاب و بررسی به صرفه بودن پروژه ها و سرمایه گذاری های خود از آن استفاده می کنند، همچنین از این عدد برای ارزش‌گذاری سهام شرکتها استفاده شده و همینطور در رقابت های بین بنگاهی، […]