مفهوم نرخ بهره و انواع مختلف آن

نرخ بهره چیست؟ نرخ بهره مبلغی اضافه بر اصل وام است که وام دهنده از وام گیرنده طلب می کند و این مبلغ اضافه، درصدی از اصل وام است. نرخ بهره وام معمولاً به صورت سالانه ذکر می شود و به صورت نرخ درصد سالانه (APR) بیان می شود. نرخ بهره همچنین می تواند برای […]