نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام برای ارزیابی اهرم مالی یک شرکت استفاده می‌شود و با تقسیم کل بدهی‌های یک شرکت بر حقوق صاحبان سهام آن محاسبه می‌شود. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یک معیار مهم است که در امور مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. این معیار درجه‌ای است که یک شرکت تا چه اندازه عملیات خود را از طریق بدهی در مقابل وجوه دارای مالکیت کامل تأمین مالی می‌کند. به طور خاص، توانایی حقوق صاحبان سهام را برای پوشش تمام بدهی‌های معوق در صورت رکود تجاری منعکس می‌کند.

سود آورترین شرکت‌های جهان در سال 2020  (میلیارد دلار)

فهرست سودآورترین شرکت‌های جهان، نگاهی اجمالی به این موضوع دارد که کدام کشورها بیشترین قدرت اقتصادی را دارند و کدام بخش‌ها بیشترین نفوذ اقتصادی را دارند. دو اقتصاد بزرگ جهان، ایالات متحده و چین، مقر 10 شرکت سودآور هستند. در این میان شرکت نفتی آرامکو عربستان از خاورمیانه هم جایگاه سوم را دارد که سود […]

نسبت گردش دارایی‌ها در شرکت‌های دارویی در سال 2020

نسبت گردش دارایی‌ها که به‌عنوان نسبت گردش کل دارایی نیز شناخته می‌شود، این نسبت کارایی را که یک شرکت از دارایی‌های خود برای تولید و فروش استفاده می‌کند، اندازه گیری می‌کند. فرمول نسبت گردش دارایی برابر است با فروش خالص تقسیم بر کل یا میانگین دارایی‌های یک شرکت. شرکتی با نسبت گردش دارایی بالاتر در […]