برگزاری دوره آموزشی

مشاوره و آموزش در زمینه‌های:

  • رشد شرکت
  • سرمایه‌گذاری
  • تأمین مالی‌های نوین
  • ارزش‌گذاری سهام
  • مدیریت مالی
  • مدیریت پورتفوی و سبدگردانی
  • تجزیه و تحلیل‌های مالی و سهام شرکت‌ها

 

برگزاری دوره های‌آموزشی مالی و سرمایه‌گذاری یکی از راهکارهای تقویت بینش و رویکر شما جهت پیشبرد هر چه بهتر مجموعه کسب و کارتان است.

حقیر با دارا بودن سابقة تدریس در بسیاری از مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی و بانک‌ها و سازمان‌های گوناگون، از جمله:

  • سازمان مدیریت صنعتی
  • مجتمع فنی تهران
  • بانک‌های رفاه و صنعت و معدن

 

آمادة ارائة آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی از بازار سرمایه و تأمین مالی‌های نوین، سرمایة در گردش، تجزیه و تحلیل مالی شرکت‌ها، رشد پایدار بنگاه‌های اقتصادی، تقسیم سود، مدیریت مالی برای مدیران مالی و غیر‌مالی، تشکیل و مدیریت پورتفوی دارایی‌ها و مواردی از این جمله هستم

ثبت نام در دوره‌های آموزشی

مشاوره سرمایه گذاری

سوالات متداول

پاسخگوی سوالات شما هستیم

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.

تامین مالی

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

سرمایه گذاری

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

رشد شرکت‌ها

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد