سرمایه‌گذاری

مهر ۲۴، ۱۳۹۹

نسبت گردش دارایی‌ها در شرکت‌های دارویی در سال 2020

نسبت گردش دارایی که به‌عنوان نسبت گردش کل دارایی نیز شناخته می‌شود، این نسبت کارایی را که یک شرکت از دارایی‌های خود برای تولید و فروش استفاده می‌کند، اندازه گیری می‌کند.
دریافت مشاوره