مهر ۲۴، ۱۳۹۹

نسبت گردش دارایی‌ها در شرکت‌های دارویی در سال 2020

نسبت گردش دارایی که به‌عنوان نسبت گردش کل دارایی نیز شناخته می‌شود، این نسبت کارایی را که یک شرکت از دارایی‌های خود برای تولید و فروش استفاده می‌کند، اندازه گیری می‌کند.
مهر ۲۴، ۱۳۹۹

سود آورترین شرکت‌های جهان در سال 2020  (میلیارد دلار)

سود خالص مقدار پولی است که کسب و کار شما پس از کسر تمام هزینه‌های عملیاتی، بهره و مالیات در یک دوره زمانی معین به دست می‌آورد. برای رسیدن به این ارزش، باید سود ناخالص شرکت را بدانید. اگر میزان سود خالص منفی باشد به آن زیان خالص می‌گویند.
مهر ۲۴، ۱۳۹۹

نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام  در کارخانجات اتومبیل سازی جهان در سال 2020

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام برای ارزیابی اهرم مالی یک شرکت استفاده می‌شود و با تقسیم کل بدهی‌های یک شرکت بر حقوق صاحبان سهام آن محاسبه می‌شود.
دریافت مشاوره